تغییر آدرس شرکت ثبت شده
امتیاز شما به این مطلب ؟

تغییر آدرس شرکت ثبت شده : منظور از آدرس شرکت ، محلی است که در زمان ثبت شرکت در بند 3 اساسنامه قید گردیده است ، به طور کلی برای ثبت شرکت الزامی وجود ندارد که حتما آدرس قید شده مکانی اداری باشد، چه بسا ممکن است موسسین به دلیل اینکه هنوز مکان مشخصی را برای شرکت در نظر نگرفته اند در ابتدای ثبت شرکت آدرس محل سکونت خود را بجای آدرس دفتر مرکزی قید نمایند.

چه زمانی حتما باید آدرس شرکت موثق باشد و شرکت مربوطه در آن مستقر باشد؟

به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت شرکت 2 ماه زمان لازم است تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت اقدام گردد ، اخذ کد اقتصادی دارای شرایط و مدارک خاصی است که به طور کامل در مطالب مخصوص به آن به آن پرداخته شده است ،اما یکی از مهم ترین مدارک مورد نیاز یرای این کار ارائه سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی و کد رهگیری دار از آدرس شرکت و به نام شرکت می باشد.

اجاره نامه ای که به دارایی ارائه می شود باید دارای چه مواردی باشد؟

اجاره نامه ارائه شده به دارایی جهت اخذ کد اقتصادی به این صورت است که می بایست دارای کد رهگیری و به نام شرکت باشد ،هم چنین در آن باید قید گردد که کاربری ملک اداری و یا تجاری است زیرا می بایست آدرس شرکت محلی اداری باشد.
نکته ضروری در مورد کد اقتصادی شرکتها این است که در برخی از حوزه های مالیاتی علاوه بر ارائه اجاره نامه رسمی می بایست کپی برابر با اصل سند نیز ارائه شود.

موارد مربوط به اخذ کد اقتصادی که به آدرس شرکت مربوط می شد را در بالا ذکر نمودیم .

آیا پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس شرکت وجود دارد؟

در جواب باید گفت که پس از ثبت شرکت و در هر زمان می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام نمود ، تغییر آدرس در تمامی شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط سهامداران و یا شرکاء طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل انجاست.

آیا تغییر آدرس شرکت فقط از طریق مجمع قابل انجام است؟

در اکثر شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای مسئولیت محدود ،پس از بند 3 اساسنامه تبصره ای قید شده که در آن اختیار تغییر محل شرکت را به هیئت مدیره نیز می دهد ،این تبصره به این صورت است : هیئت مدیره می تواند به هرکجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.

اما به غیر از هیئت مدیره مجمع عمومی نیز می تواند محل شرکت را تغییر دهد ،منظور از مجمع ، سهامداران و یا شرکاء در شرکت می باشند که با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.

تغییر آدرس شرکت چه مدت طول میکشد؟

به طور کلی برای تغییر آدرس شرکت پس از تنظیم و امضاء صورتجلسه می بایست نسبت به ثبت سامانه ای صورتجلسه از طریق آدرس اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir/  اقدام نموده و سپس مراحل پستی و بارگذاری بارکد پستی در سایت را به درستی و طبق ضوابط اداره ثبت شرکتها انجام داد، پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها حدود 10 الی 15 روز زمان لازم است تا کار آگهی گردد.

پس از تغییر وضعیت پرونده در سامانه به ((ارسال شده برای صدور آگهی)) می بایست با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی نسبت به اخذ آگهی تغییرات اقدام نمود.

مرحله پایانی تغییر آدرس پرداخت هزینه روزنامه رسمی می باشد،پس از پرداخت هزینه روزنامه رسمی 5 روز کاری زمان لازم است تا روزنامه تغییرات به چاپ برسد و اینگونه مراحل تغییر آدرس شرککت خاتمه می یابد.

در این مقاله سعی شد تا مراحل اداری مربوط به تغییر محل شرکت به طور کلمل تشریح گردد اما در صورتی که تغییر آدرس شرکت خود را به شرکت ثبت اریکه بسپارید، تنها امضاء اوراق از طرف شما کافی است و تمامی مراحل توسط ثبت اریکه اقدام می گردد.

اگر زمان و هزینه برایتان مهم است کافی است با کارشناسان ثبت شرکت اریکه تماس حاصل فرمایید تا در کمترین زمان ممکن و با نازلترین دستمزد کلیه مراحل مربوط به تغییرات شرکت شما را به سرانجام برسانند.