🚨 بهترین شرایط ثبت مؤسسه حقوقی در سال 1401 چیست؟
امتیاز شما به این مطلب ؟
5/5 - (1 امتیاز)

مؤسسه حقوقی از تعدادی وکیل پایه یک دادگستری (وکیل قوه قضاییه) تشکیل می‌شود. ثبت مؤسسه حقوقی همان ثبت مؤسسه غیرتجاری است اما شرایط خاصی دارد که در این مقاله به طور کامل تعریف شده و مدارک و شرایط  ثبت مؤسسه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موسسه حقوقی چیست؟

طبق قوانین کشور، تمامی مؤسسات حقوقی باید ثبت شده باشند؛ در غیر این صورت شرکای آن در قالب شرکای مؤسسات تضامنی محسوب می‌شوند. همچنین برحسب قانون امکان اختصاص جریمه‌های نقدی از سوی دادستان برای مدیران این مؤسسات و انحلال مؤسسه نیز وجود دارد.

برای ثبت مؤسسه حقوقی به چه مدارکی نیاز داریم؟

 • ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه از شرکت‌نامه
 • ارائه دو نسخه از صورت‌جلسه
 • ارائه مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی به همراه یک نسخه کپی از آن
 • ارائه گواهی عدم جرایم کیفری و یا سوءپیشینه
 • ضمیمه کردن قرارنامه به متن صورت‌جلسه
 • ارائه نسخه اصلی وکالت‌نامه
 • ارائه فیش پرداختی ۴۰،۰۰۰ ریال برای هزینه‌های مربوطه
مؤسسه حقوقی

شرایط ثبت مؤسسه حقوقی

 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی درجه 4 و به بالا
 • عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت
 • نداشتن دفتر وکالت و عضویت در مؤسسات مشابه دیگر
 • ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه‌ی تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع قوانین تمدید پروانه است.
 • حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت مؤسسه حقوقی 2 نفر است. هم چنین نوع سرمایه مؤسسه باید نقدی و حداقل سرمایه می‌بایست 1.000.000 ریال باشد.
 • در مؤسسه‌ی حقوقی حداقل یک نفر از وکلای مؤسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند.
 • تابعیت مؤسسه ایرانی باشد.
 • مؤسسه حقوقی باید دارای اساسنامه‌ای باشد که پس از تأیید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد.
 • در اساسنامه باید نام مؤسسه حقوقی، اعضای مؤسس، مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی هر یک قید شود و هر تغییری که در اساسنامه یا ارکان مؤسسه داده می‌شود باید مورد تأیید کانون قرار بگیرد. سپس در دفتر کانون ثبت و نسخه تأیید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.
 • مؤسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم نماید.
 • مؤسسه حقوقی می‌تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری  که مقیم همان حوزه باشد به عنوان عضو همکار استفاده کند. بدیهی است اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا و پس از تأیید کانون وکلای دادگستری به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

دلایل ثبت مؤسسه حقوقی و داوری

امروزه، به دلایل زیر ثبت مؤسسه حقوقی، خارج از نظام‌های حقوقی و قضایی برجسته‌تر شده است:

 • افزایش دعاوی و پیچیده شدن مشکلات و اختلافات در روابط انسانی
 • شمار زیاد پرونده‌هایی که در طول یک سال به اداره‌های قضایی ارجاع داده می‌شود و به نوبه خود باعث افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
 • همچنین به علت گسترده شدن روابط تجاری و بروز اختلاف بین طرفین قراردادهای تجاری.

جهت ثبت یک مؤسسه داوری باید به سایت مؤسسه داوری به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و جهت ثبت مؤسسه حقوقی و داوری اقدام کنید.

ثبت کردن مؤسسه حقوقی

 ثبت مؤسسه حقوقی (ماده ۱ تا ۷)

برای ثبت مؤسسه حقوقی که یک مؤسسه غیرتجاری است حداقل دو وکیل دادگستری باید باشد و دارای شرایط زیر است:
ماده ۱- نام مؤسسه
مؤسسه حقوقی
ماده ۲- موضوع مؤسسه
الف- ارائه مشاوره در کلیه زمینه‌های حقوقی
ب- تنظیم قرارداد به منظور تعیین وکیل و تفویض وکالت به وکیل یا وکلای عضو مؤسسه
ج- ارائه خدمات داوری و میانجی‌گری
د- انعقاد هرگونه قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
و- انجام کلیه امور پژوهشی در زمینه‌های حقوقی
ماده ۳- مرکز اصلی مؤسسه
ماده ۴- سرمایه مؤسسه: مبلغ ……… ریال که تماماً و نقداً توسط شرکاء تأدیه شده است.
ماده ۵- مدت مؤسسه:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده ۶- تابعیت ایرانی است.
ماده ۷- اسامی مؤسسین، میزان سهم‌الشرکه و اقامتگاه آنان
۱- آقای/خانم …………………فرزند……………..دارنده شناسنامه شماره …………….کدملی……………… متولد ………………. شغل وکیل دادگستری به شماره پروانه وکالت ………….. دارنده مبلغ ….. ریال سهم الشرکه معادل …. درصد به نشانی ……………………………………….
۲- آقای/خانم …………………فرزند……………..دارنده شناسنامه شماره …………….کدملی……………… متولد ………………. شغل وکیل دادگستری به شماره پروانه وکالت …………. دارنده مبلغ ….. ریال سهم الشرکه معادل …. درصد به نشانی……………………………………………….

ثبت مؤسسه حقوقی (ماده ۸ تا ۱۲)

ماده ۸- شرایط اعضاء مؤسسه:
برای ثبت مؤسسه حقوقی، اعضای مؤسسه باید دارای شرایط زیر باشند:

 •  داشتن پروانه وکالت معتبر
 • نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
 • عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئون حرفه وکالت.

ماده ۹-  تمام اعضاء مؤسسه و مدیران آن برای اداره درست مؤسسه، در اجرای قوانین، آئین‌نامه ها و مقررات وکالت در مقابل کانون وکلا  دارای مسئولیت هستند.
ماده ۱۰- نقل و انتقال سهم‌الشرکه منحصراً بین وکلای دادگستری شهر محل اقامت مؤسسه با موافقت اکثریت عددی اعضا که دارای بیش از نصف سرمایه هستند و پس از تأیید کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر است. هرگونه نقل و انتقال خارج از ضوابط این ماده فاقد اعتبار است.
ماده ۱۱- ارکان مؤسسه، حدود، وظایف و اختیارات
مؤسسه حقوقی دارای ارکان زیر است: مجامع عمومی، هیأت مدیره.
ماده ۱۲- جلسات مجامع عمومی با رعایت ماده ۱۱ توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل به وسیله دعوت از طریق ایمیل یا درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

ثبت مؤسسه حقوقی (ماده ۱۳ تا ۱۵)

ماده ۱۳- در صورتی که کلیه شرکای مؤسسه حقوقی در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت مواد ۱۱ و ۱۲ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و صلاحیت و اختیارات

مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور مؤسسه به جز آن‌چه که در صلاحیت مجامع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد و باید سالی یک‌ بار حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی تشکیل گردد.

 • استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و بررسی ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن.
 •  بررسی پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره و تصویب آن.
 • تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.
 •  انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
 • عنداللزوم تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت دعوت مجامع.

ماده ۱۵- اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

 • هرگونه اصلاح اساسنامه مؤسسه پس از اخذ تأییدیه کانون وکلای دادگستری.
 •  افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه.
 • ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه پس از اخذ موافقت کانون وکلای دادگستری.
 •  انحلال مؤسسه حقوقی و تعیین مدیر تصفیه با تأیید کانون وکلای دادگستری.

ثبت مؤسسه حقوقی (ماده ۱۶ تا ۱۹)

 • ماده ۲۰- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت مدیره همواره با اکثریت آراء اعضای هیأت مدیره معتبر است.
 • ماده ۲۱- دارندگان حق امضاء مؤسسه: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره از بین اعضا تعیین می‌کند.
 • ماده ۲۲- سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس مؤسسه است.
 • ماده ۲۳- در پایان هر سال سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه‌های اداره، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک مالیات و سایر عوارض دولتی به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
 • ماده ۲۴- فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌توانند سهم‌الشرکه متعلق به مورث و یا مولی علیه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و با موافقت کانون وکلای دادگستری به شریک دیگری که واجد شرایط است انتقال دهد.

ثبت مؤسسه حقوقی (ماده ۲۵ تا ۲۹)

 • ماده ۲۵- مدیران مؤسسه حقوقی به همراه وکلای اقدام‌کننده در برابر کانون وکلای دادگستری دارای مسئولیت انتظامی هستند و در مقابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت تضامنی دارند.
 • ماده ۲۶- انحلال مؤسسه (مؤسسه در موارد ذیل منحل خواهد شد)
 1.  با تصمیم کانون وکلای دادگستری در صورت تخلف مؤسسه
 2. هر موقعی که مجمع عمومی فوق‌العاده به هر علتی رأی به انحلال مؤسسه دهند.
 • ماده ۲۷- سایر امور در مدت تصفیه: در مدت تصفیه مؤسسه مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری با رعایت مقررات مربوط و حفظ حقوق قانونی موکلین است.

تبصره: از تاریخ تصویب انحلال و در مدت تصفیه، مؤسسه حق پذیرش مراجع جدید و قبول وکالت را نداشته و مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری با رعایت ماده ۲۷ خواهد بود.

 • ماده ۲۸- تمامی اختلافات بین شرکای مؤسسه از راه حکمیت و داوری مرضی‌الطرفین کانون وکلای دادگستری حل و فصل خواهد شد.
 • ماده ۲۹- فرم این اساسنامه در ۲۹ ماده و ۴ تبصره، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ هیأت مدیره مطرح و به تصویب رسید و رعایت آن برای کلیه وکلای عضو کانون مرکز الزامی است و درج مطالبی بیش از آن چنانچه مغایرتی با مصوبه هیأت مدیره نداشته باشد بلامانع است.

جمع‌بندی

در این مقاله صفر تا صد شرایط ثبت مؤسسه حقوقی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. اگر هرگونه سؤال و ابهامی در این زمینه دارید با کارشناسان ما در تماس باشید. مشاورین اریکه در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ‌گوی سؤالات شما خواهد بود. بنابراین برای گرفتن مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

برای خواندن مطالب بیشتر در رابطه با ثبت شرکت، مدت زمان ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت به صفحه های لینک شده مراجعه کنید.

سوالات متداول

01 موسسه حقوقی چه نوع موسسه‌ای است؟
مؤسسه غیرتجاری
02 برای ثبت مؤسسه حقوقی، اعضای مؤسسه باید دارای چه شرایطی باشند؟
 داشتن پروانه وکالت معتبر نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر. عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئون حرفه وکالت.