اظهارنامه ثبت شرکت چیست

اظهارنامه ثبت شرکت از جمله اصطلاحاتی است که اگر بخواهید ثبت شرکت انجام دهید آن را بسیار می‌شنوید. …

  • 239

تغییر موضوع فعالیت شرکت

دغدغه اکثر افراد در هنگام ثبت شرکت همیشه این بوده و هست که آیا در آینده می‌توانیم تغییر موضوع فعال…

  • 1068

صورتجلسه چیست؟ نکاتی در مورد ثبت صورتجلسه شرکت‌ها که باید بدانید!!

صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که همه رویدادها و گفتگوهایی که در جلسات اتفاق می‌افتد، در آن به ث…

  • 2900

تغییر آدرس شرکت ثبت شده

تغییر آدرس شرکت ثبت شده : منظور از آدرس شرکت ، محلی است که در زمان ثبت شرکت در بند 3 اساسنامه قید …

  • 1434

🚨مهمترین نکات انحلال شرکت که باید بدانید!

انحلال شرکت چیست و چه زمان و با چه شرایطی می توان شرکت خود را منحل کرد ؟ افراد به منظور فراهم آورد…

  • 1132

ثبت تغییرات شرکت و هرآنچه که لازم است بدانید!💡

 بدیهی است هر نوع شرکتی بعد از ثبت شرکت به ایجاد تغییراتی در شرکت نیاز پیدا خواهد کرد ، که قانون ت…

  • 1979