🚨مهمترین نکات انحلال شرکت که باید بدانید!
امتیاز شما به این مطلب ؟
2.2/5 - (9 امتیاز)

انحلال شرکت چیست و چه زمان و با چه شرایطی می توان شرکت خود را منحل کرد ؟ افراد به منظور فراهم آوردن بستر قانونی برای فعالیت های اقتصادی خود تصمیم به ثبت شرکت میکنند ،این شخصیت های حقوقی تشکیل شده به دلایل متعدد از جمله دلایل اختیاری و یا اجباری ممکن است اتمام فعالیت کرده و  منحل شود  .

منظور از انحلال شرکت از بین رفتن شخصیت حقوقی شکل گرفته میباشد مانند مرگ یک انسان . شرکت ها پس از گذراندن مرحله تصفیه منحل میشوند که در این مطلب در مورد تمامی مراحل انحلال در شرکت ها توضیح خواهیم داد چنانچه نیاز به مشاوره دارید قبل از هر اقدام میتوانید با کارشناسان مرکز اریکه ایرانیان راهنمایی کامل دریافت کنید .

کلیه اشخاص حقوقی برای انحلال باید پروسه ای را طی کنند مدارک لازمه را به اداره ثبت شرکتها واصل کنند تا شرکت به صورت رسمی منحل شود و به اداره مالیات اعلام گردد تا از آن پس مالیاتی برای شرکت در نظر گرفته نشود، شرکت پس از انحلال وارد مرحله تصفیه می شود .

انحلال شرکت

 

انحلال شرکت های سهامی به چه صورت است ؟

مطابق با ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی تحت شرایط زیر میتوانند منحل شوند :

 1. زمانیکه  که شرکت اهدافی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا اینکه انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 2. زمانیکه که شرکت برای مدت مشخص  تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد
 3. در صورتیکه شرکت ورشکست شود
 4. اگر مجمع عمومی که بالاترین رکن تصمیم گیرنده میباشد تشخیص و تصمیم به انحلال شرکت گیرد

این مواردی  که ذکر شد میتواند منجر به انحلال شرکت گردد مواردی دیگری هم از قبیل فوت یکی از شرکاء (اگر در اساسنامه شرکت قید شده باشد ) ، عدم تمدید زمان انقضای شرکت ،بنا به حکم دادگاه و غیره منجر به انحلال شرکت میشود که در واقع در زمان تصفیه کلیه بدهی ها و دیون شرکت پرداخت و حق و حقوق سهام داران به آنها تعلق میگیرد .

همچنین برخی از بدهی های شرکت میتواند از دلایلی باشد که شرکت را به مرحله ورشکستگی و انحلال برساند : بدهی های کارمندان و حقوق های معوقه یا بدهی های مالیاتی به سازمان دارایی

انحلال شرکت های مسئولیت محدود به چه صورت است ؟

مطابق با ماده 114 قانون تجارت عواملی که منجر به انحلال شرکت مسئولیت محدود میشوند به شرح زیر است :

 1. انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت و عدم تمدید آن
 2. زمانیکه ماموریت شرکت به پایان رسیده باشد یا تحقق آن غیر ممکن باشد.
 3. عواملی که موجه ورشکستگی شرکت شده باشند.
 4. تصمیم شرکای شرکت (اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند تصمیم به انحلال شرکت بگیرند دیگر احتیاجی به رضایت مابقی شرکاء نمیباشد)
 5. در صورت تقاضای انحلال از سوی یکی از شرکاء با توجه به زیان های مداوم شرکت که منجر شود سرمایه شرکت به نصف یا کمتر از نصف کاهش یابد
 6. در صورت فوت یکی از شرکاء (اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد).

مدیر تصفیه در شرکت به چه معناست ؟

مدیرتصفیه شخص متخصصی میباشد  که از طرف هیئت مدیره تایید شده و معتمد این هیئت میباشد که وظیفه بررسی و تصفیه بدهی های شرکت را دارد ،پس از انحلال شرکت که دیگر مدیران شرکت هیچ سمتی ندارند شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردیده به مدت یک سال زمان دارد تا کلیه موارد زیر را انجام و به اتمام برساند.

در نهایت مدت ماموریت مدیر تصفیه نباید بیشتر از دو سال تجاوز کند ولی اگر مدیر تصفیه نتواند در این مدت تعیین شده امر تصفیه شرکت را به اتمام برساند میتواند از مجمع عمومی درخواست تمدید مدت ماموریت را داشته باشد ،ادامه ماموریت مدیر تصفیه بدون تقاضای جدید و تمدید آن باعث محکومیت او میگردد. پیگیری کارهای ناتمام شرکت و تمامی مطالبات و بدهی های شرکت ،دعاوی شرکت و تقسیم دارایی های شرکت بین شرکاء و سهام داران .

اگر مدیر تصفیه در طول مدت ماموریت خود قصد استعفا از امور محوله را داشته باشد ،باید به اطلاع  مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت جهت تعیین جانشین برساند ،اگر به هر دلیلی مجمع عمومی تشکیل نشود و یا این مجمع نتواند جانشینی برای ایشان در نظر بگیرد مدیر تصفیه میتواند قصد  استعفای خود را به دادگاه اعلام نماید و تعیین آن توسط دادگاه صورت میگیرد.

در صورت فوت یا حجر مدیرتصفیه هر ذینفع میتواند از طریق اداره ثبت شرکت ها مجمع عمومی عادی را جهت تعیین مدیر تصفیه جدید مطلع سازد و اگر به هر دلیل مجمع عمومی تشکیل نشد ،مدیرت تصفیه جدید توسط دادگاه انتخاب می شود.

تقسیم دارایی های شرکت پس از انحلال شرکت  به چه صورت است ؟

پس از انحلال باید بدهی و قروض شرکت پرداخت شود و باید حقوق بستانکاران در نظر گرفته شود و دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است باید در صندوق شرکت موجود باشد و پس از ختم تصفیه و پرداخت بدهی های شرکت تمام دارایی هایی باقیمانده اعم از منقول و غیر منقول مطابق با اساسنامه بین سهام داران و ذی نعفان شرکت تقسیم میشود در صورتیکه در اساسنامه شروط خاصی در نظر گرفته نشده باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم میگردد(براساس ماده 223 قانون تجارت )

مدیران تصفیه پس از اعلام ختم تصفیه وجوه باقیمانده را در حساب مخصوص در یکی از بانک ها تودیع نموده و صورت اسمی بستانکاران و سهام دارانی که حقوق خود را دریافت ننموده اند را به بانک تسلیم  و مراتب را آگهی میکند.در صورتیکه پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند ،وجوه باقیمانده جزء اموال بلاصاحب شمرده شده و به خزانه دولت انتقال پیدا میکند .

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت مسئولیت محدود

 • صورت جلسه انحلال شرکت که به امضاء کلیه اعضاء و مدیر یا مدیران تصفیه رسیده باشد
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضاء و مدیر تصفیه
 • آخرین  روزنامه تغییرات شرکت
 • اصل دعوت نامه از شرکاء جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی خاص

 • صورت جلسه انحلال شرکت که به امضاء کلیه اعضاء و مدیر یا مدیران تصفیه رسیده باشد
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضاء و مدیر تصفیه
 • آخرین  روزنامه تغییرات شرکت
 • اصل دعوت نامه از شرکاء جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده

مدت زمان ثبت انحلال شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص و تسلیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها

در انحلال شرکت سهامی خاص پس از تنظیم صورتجلسه انحلال و امضاء آن توسط همه اعضاء ،فقط 3 روز مهلت ارسال مدارک را به اداره ثبت شرکت ها دارید اما در شرکت با مسئولیت محدود زمان خاصی جهت ارسال مدارک ذکر نشده است و محدودیتی ندارد .

نمونه صورتجلسه انحلال برای شرکت مسئولیت محدود

شرکت ………………… با مسئولیت محدود به شماره ثبت …………… و شناسه ملی ……………………………………. جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ……………………………. راس ساعت 00:00 با حضور کلیه شرکای شرکت در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل اتخاد تصمیم شد.

در ابتدا کلیه شرکا انصراف کامل خود را از کلبه صورتجلسات بلا اقدام و ایرادی که منجر به عدم صدور آگهی و اخطار گردیده اعلام و امضا می داریم.
نام و نام خانوادگی حاضرین جلسه و میزان سهم الشرکه (ریال) ایشان به قرار زیر است:

……………………………….به شماره ملی …………………………………. دارنده ……………………………. ریال سهم الشرکه

…………………………….. به شماره ملی ………………………………… دارنده ………………………………… ریال سهم الشرکه

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد از شرکا در جلسه و رسمیت آن . آیاتی چند از کلام ا… مجید فرائت و پس از عرض خیر مقدم به حاضرین نسبت به تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات زیر اتخاذ تصمیم شد.

 دستور جلسه: انحلال شرکت

مجمع مصوب نمود که شرکت منحل گردد و مقرر گردید ………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی ………………  مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی ها و اموال شرکت نمود.

به …………………….با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید. ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضای کلیه شرکا را تایید نمودند.

محل امضای شرکای حاضر در جلسه:

…………………………………………              ……………………………………………

نمونه صورت جلسه انحلال برای شرکت سهامی خاص :

شرکت ……………………..سهامی خاص  به شماره ثبت ………………… شناسه ملی ………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ……………….راس ساعت 8:00 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

در ابتدا کلیه سهامداران انصراف کامل خودرا از کلیه صورتجلسات بلااقدام و ایرادی که منجر به عدم صدور آگهی و اخطار گردیده اعلام و امضا می داریم .
در ابتدا جهت رعایت ماده 101 لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت رئیسه ای مرکب از افراد ذیل تشکیل گردید :

رئیس جلسه: ……………………………… با شماره ملی …………………………………

ناظر اول: …………………………………….. با شماره ملی ……………………………….

ناظر دوم : ……………………………………. با شماره ملی …………………………………..

منشی جلسه : ……………………………. با شماره ملی …………………………………….

پس از احراز حضور 100 درصد سهامداران در جلسه و رسمیت آن،آیاتی چند از کلام ا… مجید قرائت و پس از عرض خیر مقدم توسط ریاست مجمع به حاضرین دستور جلسه توسط منشی قرائت و به سمع صاحبان سهام رسید.

دستور جلسه : انحلال شرکت

مجمع مصوب نمود که شرکت منحل گردد و مقرر گردید ……………………….به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .

نشانی محل تصفیه …………………………تعیین گردید .

مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی ها و اموال شرکت نمود .

به ………………………با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ،ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضای سهامداران را تایید نمودند.

محل امضای هیئت رئیسه :

رئیس جلسه                               ناظر اول                           ناظر دوم                             منشی جلسه
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………………ساعت00 :00 شرکت …………………………….سهامی خاص  به شماره ثبت …………………………. و شناسه ملی ………………………………

…………………………………………….

 

شرکت اريكه با داشتن افراد مجرب و متخصص و با در نظر گرفتن تمامی موازين و مقررات راهنماي ٢٤ ساعته شما كارفرمايان محترم بصورت آنلاين و حضوری در تمامی مراحل همراه ميباشد.